top of page

About Us

None of the things written below are unknown to a dog owner. None of the following ones will scare him as a matter of responsibility, routine, dedication.

 

Because each days starts with the sound coming from the dog’s paddock, which is asking for their rights!

 

Maybe we’d like to sleep a little more, or to stay under the warm blanket sheets for longer, but something like that hasn’t happened in a looong time.

 

We grab our most unprim clothes, don’t even look in the mirror (why, you ask? Because our dogs love us being natural, regardless if we have the scent of toothpaste or not...), and go down into the yard.

 

The start of each day is dedicated to them! They’re given attention before the family’s children, before organizing the company’s business, before thinking if what we’re doing is right or if we have an abnormal behaviour.

 

But how can you choose to not do it, when they pour their fantastic and addicting energy into your veins, which is incomparable to any other simple pleasure?... A dog is not a hobby - today I do a little bit of fretwork, tomorrow I take a break, ’cause I got some more papers to solve... A dog becomes part of the family, a reponsibility even on the Christmas day, or during holiday!

 

We dedicate this thoughts to our first german shepherd freinds, Argo and Odete.

 

We wished for a dog so badly, but how to afford it, when we lived at the second floor?!  We twisted and fidgeted until we rented a house in Gruia neighbohod, small and cozy, where we had spent an almost heaven-like time, being young and dreamy. It was the both of us and Argo, a dog without a pedigree, but with personality! He took after us very quickly. The people said ”he looks a lot like Marius!”. Argo had been a reliable warden, a trusted companion, devoted until the very end.

 

 

Argo is the one we owe our first steps in the world of the german shepherd. Although we didn’t know at first what being a dog owner meant, we had learnt by ourselves how to keep our dog healthy, how to spend enough time together... On every 14th of July, his birthday, we think of him... his life has interwined with ours, at five stars and at the penury of building sites too, and he has never complained about us walking hurriedly past him, or about the loaf of bread being too stale.

 

 

Our kids don’t remember him, but they surely know the one who should’ve been his playmate, if both hadn’t been those stubborn beings who could never get along! The cunning, imperious, possesive Odete, which had taken a fancy to the neighbor’s dog, a black and white giant, longing for her twice a year!

 

 

Odete has been a model to us, regarding both aspect and personality. Time had passed by too fast and we haven’t been able to present her in a ring, but her character and her tenacity which she used in order to value her genes inherited from Iff and Gino, along with the power of acknowledging and learning from a dog better than her, have made her into the family’s favorite.

 

We wanted to drive away her sadness, and ours, of course, when we decided that Darko should be with us! Red Darko, a true gentleman! He had won us over, from the first time we saw him, without even thinking about the treasure which lied inside of him. We’ll never be able to express the true feelings that Darko inspires us, him being always affectionate, always present, always well mannered.

 

We couldn’t keep still with only two dogs near the house, although it was a fullfilled dream! Male and female, both reddish-black, an angel and a she-devil, perfect for having puppies!

 

The idea for the kennel has taken shape after Argo’s death, but it seemed like we were frightened of more responsibilities which were most likely to occure. The Universe always works for the ones who wish for something, and offers them to bear exactly how much they are capable of. We filled in the gaps which instigated the uncertainty , by looking up information on the internet, asking vets, and those who have taken part in the creation of the german shepherd world. We replaced astonishment with satisfaction. We transformed satisfaction into the wish of doing better, more... We paved a way: Haus Corvinus – spirit, dynamism, ambition.

 

Things have turned out better than expected, when we adopted Yvett and afterwards, Jully, Gino, Zoe, Ynga, Rocks,...

 

 

Naturally and constructive, we are moving on. Waking up along a cup of coffee, cleaning, preparing the meal for the puppies, playing, a little sharing of love, a photography from time to time...without hurry, without worries, only with the smile of present plastered on our lips.

Day by day.

The evening is also coming to the end alongside the same calm note, the satisfaction of any little thing useful to someone, that can not be equaled by anything.

 

For all of you properly dog owners, may all of our puppies be beautiful and healthy!

 

Oct.2012 & November 2018

Octomber 2021

Despre noi

Nimic din ce este scris mai jos nu e necunoscut unui deținător de câini. Nimic din ce urmează nu-l sperie ca responsabilitate, rutină, dăruire.

 

Pentru că fiecare zi începe cu zgomotul din padoc al patrupedului care-și cere drepturile!

 

Poate că am mai dormi sau am prelungi statul la căldura păturii, dar așa ceva nu s-a mai intâmplat de taaare demult.

 

 

Căutăm hainele cele mai nepretențioase, nici nu privim in oglindă (de ce? Ei ne iubesc naturali, indiferent că mirosim a pastă de dinți sau nu…) și coborâm în curte.

 

 

Fiecare început de zi le este dedicat! Li se acordă atenție înaintea copiilor familiei, înainte de a orândui treburile firmei, înainte de a judeca dacă ceea ce facem e bine sau suntem deraiați mintal.

 

Dar cum sa n-o faci, cand iți toarnă în vene energia lor fantastică, drogantă, incomparabilă cu alte plăceri. Un câine nu e un hobby- azi lucrez la traforaj, mâine fac o pauză, că am ceva dosare de rezolvat în plus… Un câine devine membru al familiei, o responsabilitate în plină zi de Crăciun sau de concediu!

 

 

Dedicăm aceste gânduri  primilor nostri prieteni de ciobănesc german, Argo și Odete.

 

Doream cu ardoare un câine, dar cum să ni-l permitem, când locuiam la etajul 2?! Ne-am sucit și ne-am invârtit, până ne-am închiriat o casă în Gruia, micuță și prietenoasă, unde am petrecut, tineri visători, o perioadă aproape de rai. Noi doi și Argo, un mascul fără pedigree, dar cu personalitate! A împrumutat foarte repede din caracteristicile noastre fizice. Lumea spunea  “seamănă cu Marius”! A fost un paznic de nădejde, un companion fidel,  devotat pâna în ultima secundă.

 

Lui ii datorăm primi pași în lumea ciobănescului german. Si chiar dacă n-am știut prea multe despre ce înseamnă sa fii proprietar de câine, am învațat din proprie experiență cum să avem un animal sănătos, cum să petrecem suficient timp impreună… În fiecare 14 iulie , de ziua sa de naștere, ne gândim la el…Viața lui s-a confundat cu a noastră, când la cinci stele, când în penuria șantierelor si niciodată nu s-a plâns că în vreo dimineață am trecut grăbiți pe langă el, ori codrul de pâine era prea tare!

 

Copiii noștri nu si-l amintesc, dar o cunosc prea bine pe cea care ar fi trebuit să-i fie tovarășă de joacă, dacă n-ar fi fost doi încăpățânați care nu s-au suportat niciodată! Odete cea sireată, autoritară, posesivă, căreia i-a picat cu tronc cațelul vecinilor, o namilă alb cu negru, cuminte si oftând dupa ea de două ori pe an!

 

Odete a fost un alt model pentru noi, atât ca aspect, cât si ca personalitate. A trecut vremea prea repede si n-am ajuns să o prezentam într-un ring, dar, caracterul ei si tenacitatea cu care îsi pune în valoare genele mostenite de la Iff și Gino, puterea de a recunoaste si de a învăța de la un câine mai bun decât ea, o făceau să fie favorita familiei.

 

Tristețea ei si a noastră, desigur, voiam să o alungăm când am decis că Darko trebuie să fie la noi! Red Darko, un gentleman desăvârsit! Ne-a cucerit din prima clipă când l-am zărit, fără măcar să bănuim ce comoară zace în el. Niciodată n-o să putem să transmitem adevăratele sentimente pe care ni le insuflă Darko, veșnic afectuos, vesnic prezent, vesnic bine educat.

 

Nu ne simțeam noi bine cu doar doi câini în curte, desi era un vis implinit! Mascul si femelă, amândoi negru-roscați, o drăcoaică si un îngeras, numai buni să facă pui!

 

Ideea canisei s-a născut după moartea lui Argo, dar parcă ne inspăimântau si mai multe responsabilități ce se iveau la orizont. Universul lucrează pentru cei care-si doresc ceva si le oferă fix atât cât sunt capabili sa ducă. Am umplut golurile care provocau nesiguranța cu informații luate de pe net, de la medicii veterinari, de la cei care au luat parte la crearea lumii ciobănescului german. Am înlocuit uimirea cu satisfacția. Am transformat satisfacția în dorința de a face mai bine, mai multe. Am deschis un drum: Haus Corvinus- spirit, dinamism, ambiție.

 

 

Lucrurile s-au oranduit mai bine decât ne-am fi asteptat când am infiat-o pe Yvett si, mai apoi, pe Jully, Gino, Zoe, Ynga, Rocks, .....

 

Natural si constructiv, mergem mai departe. Trezirea înaintea ibricului de cafea, curățenie, pregătirea mesei pentru pui, joaca, drăgosteala, o fotografie câteodată…fără grabă, fără griji, numai cu zâmbetul prezentului pe buze.

Zi de zi.

 

Si seara se încheie cu aceeasi notă de calm, satisfacția lucrului mărunt, dar de folos cuiva, neputând fi egalată de nimic.

 

 

La mulți pui sănătosi si frumosi, pentru stăpâni cumsecade!

 

 

Oct.2012 & Noiembrie 2018

Octombrie 2021

spirit, dinamism, ambiție​​

 0040 744 848 317

HAUS CORVINUS family​

spirit, dynamism, ambition

bottom of page